logo
Mtavari / Aqciebi / MagtiFix
 

shabat-kviras isaubret upasod da ulimitod!
shabat-kviras isaubret upasod da ulimitod! chaertet aqtsiashi upasod: 132 OK

orshabatidan paraskevis chatvlit sheavset angarishi minimum 2 larit da shabat-kviras MagtiFix-dan MagtiFix-ze isaubret upasod,ramdenits gindat!

upaso saubari shesadzlebelia shabatis gamis 3 saatidan.

damatebulia: 2013/11/12 15:53

taripi ZERO
MagtiFix-dan MagtiFix-is nebismier abonents esaubret tsutshi 0 tetrad, sakartvelos kvela mobilur qselebs 10 tetrad.
zaris tsamotskeba 5 tetri
30-dgiani girebuleba - 1 lari
ZEROS chartva: *000, ok

damatebulia: 2013/06/10 12:04

CHEMI OJAXI DA MEGOBREBI
aqtsia CHEMI OJAXI DA MEGOBREBI sashualebas gadzlevt, airchiot magtis, banisa da balis 5 nomeri, erti tslis ganmavlobashi esaubrot mat tsutshi 5 tetrad da isinits 5 tetrad dagikavshirdebian! aqtsiashi chartva da nomrebis archeva upasoa. nomris archeva: titoeuli nomris asarchevad magti piqsis teleponze akripet 443901, magtis, banis an balis abonentis 9-nishna nomeri, OK. nomris shetsvla: nomris shetsvla shegidzliat nebismier dros, nebismieri sixshirit: akripet 443902, shesatsvleli 9-nishna nomeri, sasurveli 9-nishna nomeri, OK. nomris shetsvlis girebulebaa 1 lari. archeuli nomrebis shexseneba: akripet 443903, OK. da mousminet avtomopasuxes.
damatebulia: 2010/09/01 12:30